Onze circulaire missie

Wij zijn op een missie om mensen bij elkaar te brengen voor een restafvalvrije wereld. Elk jaar wordt er in Nederland namelijk 2m megaton bedrijfsafval verbrand, terwijl we op alle vlakken grondstoffen tekort komen. Dit moet anders. Ons doel is daarom om zoveel mogelijk grondstoffen te redden uit het restafval. Duurzaam afvalmanagement kan echter enkel worden gerealiseerd als meerdere partijen in de afvalketen samenwerken. Dat is precies hetgeen wat het Seenons platform faciliteert. Zo pakken we samen de transitie naar een circulaire samenwerking aan.

Onze ambitie

We hebben geen tijd te verspillen. De doelen vanuit de Nederlandse overheid en Europa zijn duidelijk:

2030

50% minder verbruik van grondstoffen

2050

Nederland (en Europa) 100% circulair

Een half miljoen ton restafval gered

100,000 bedrijven restafvalvrij

Maar voor ons is 2030 te laat. Daarom hebben wij scherpere doelstellingen geformuleerd,met de ambitie om een half miljoen ton restafval te redden én 100.000 bedrijven restafvalvrij te maken voor 2025. Dit doen we door slimme technologie in te zetten en zo mensen samen te brengen.

De Seenons Cirkel

We gebruiken clean-tech en slimme logistiek om alle partijen in de keten bij elkaar te brengen

Inzamelen

Bedrijven scheiden hun afval. Bak vol? Met de Seenons app laten ze je eenvoudig het restafval ophalen wanneer het uitkomt.

Vervoeren

Met schone voertuigen, zoals bakfietsen en elektrische wagens, vervoeren we het restafval op een efficiënte en duurzame manier.

Inkopen

De circulaire producten kunnen weer gekocht worden via de app. Zo werken wij samen naar een circulaire economie en een afvalvrije wereld!

Verwerken

Restafval laten we vervolgens door slimme bedrijven circulaire verwerken tot nieuwe producten. Reststromen worden dus grondstoffen. 

Inzamelen

Bedrijven scheiden hun afval. Bak vol? Met de Seenons app laten ze je eenvoudig het restafval ophalen wanneer het uitkomt.

Vervoeren

Met schone voertuigen, zoals bakfietsen en elektrische wagens, vervoeren we het restafval op een efficiënte en duurzame manier.

Verwerken

Restafval laten we vervolgens door slimme bedrijven circulaire verwerken tot nieuwe producten. Reststromen worden dus grondstoffen.

Inkopen

De circulaire producten kunnen weer gekocht worden via de app. Zo werken wij samen naar een circulaire economie en een afvalvrije wereld!

Wij hebben meer partijen nodig om onze cirkel te kunnen realiseren! Wij zijn op zoek naar bedrijven die hun reststromen circulair willen laten inzamelen en verwerken. Ook zoeken we bedrijven die reststromen circulair kunnen verwerken of CO2 neutraal inzamelen. Ben je degene die we zoeken? Neem contact met ons op!

Dag restafval,

hallo grondstof

Wij kunnen momenteel 10+ reststromen ophalen en verwerken. Het aantal reststromen verschilt per locatie en zal zich in de toekomst steeds verder uitbreiden.

De Seenons Ladder

Om routes in te plannen gebruiken we de Seenons ladder. De ladder heeft twee uitgangspunten: efficiëntie en duurzaamheid. Bovenaan deze ladder staat retourlogistiek als meest efficiënte optie: een pakketbezorger brengt een postpakketje bij huis A en neemt vervolgens een afvalstroom bij buurman B mee. Daaronder staat de elektrische bakfiets met grote laadbakken – vooral handig smalle binnensteden. Voor grotere reststromen of lange afstanden wordt een (elektrisch) busje gebruikt. Als laatste doen we pas een beroep op de grote vuilniswagen.

Minder verkeer. Minder CO2. Een blijere planeet!

Dit zeggen klanten over ons

En daar zijn we trots op!

Wouter Staal – Founder Yoghurt Barn

“Wij lieten voorheen zo’n 2.000 liter restafval per week in containers ophalen door de gemeente. Dat is nu teruggebracht naar een schamele 360 liter. Een besparing van ruim 80%!”