Onze reis

Seenons - Onze missie

100.000 bedrijven restafval-vrij maken is een missie met ambitie.

Graag nemen we je mee op onze reis en leggen we stap voor stap uit hoe Seenons haar missie gaat realiseren.

Dit is iets wat wij niet alléén kunnen, vandaar dat wij ook de visie voor de gehele keten en de rol die onze ketenpartners hierin spelen uitleggen.  

De ladder van Seenons

Het restafval-vrij maken van bedrijven is een continu proces waarbij we stap voor stap steeds meer reststromen hoogwaardig verwerken en CO2 neutraal inzamelen. Daarbij maakt Seenons constant de afweging wat de meeste circulaire vervolgstap is. Dit doen we aan de hand van vier stappen, waarbij we binnen één van die stappen een nieuwe beslisboom hebben ontwikkeld met betrekking tot duurzame logistiek, genaamd de ladder van Seenons. 

01

Reststromen bij bedrijven identificeren die te waardevol zijn voor het restafval. 

02

Reststromen ophalen op de meest duurzaam mogelijke manier in de volgorde van de ladder van Seenons. 

  1. Retourlogistiek
  2. Bakfiets
  3. Elektrisch voertuig
  4. Vuilniswagen

03

Reststromen koppelen aan lokale bedrijven die deze circulair verwerken tot nieuwe producten. Hierbij wordt altijd gekeken naar de meest hoogwaardige verwerkingswijze volgens de ladder van Lansink. Pas indien de bovenste trede niet mogelijk is zal een volgende, lagere trede in aanmerking komen.

  1. Preventie
  2. Hergebruik
  3. Recycling
  4. Energie

04

Dit proces herhalen we totdat er enkel waardeloos restafval overblijft. Over het waardeloos afval gaan we in gesprek met de betreffende producenten en bespreken we hoe ze hun producten circulair kunnen maken. Zo zorgen we ervoor dat in 2025 alle reststromen op de bovenste trede van de ladder van Lansink zitten. 

Een circulaire keten

Het circulair maken van een keten is niet iets wat we alléén kunnen maar waarbij samengewerkt dient te worden met alle partijen in de keten. Vandaar dat wij onderstaand de visie voor de gehele keten en de rol die ketenpartners hierin spelen weergeven.  

Seenons - Koffiedrab circulair

Samenwerken?

Wij zijn constant op zoek zijn naar innovatieve bedrijven die hun reststromen circulair willen laten inzamelen en verwerken. Ook zoeken we bedrijven die reststromen circulair kunnen verwerken of CO2 neutraal inzamelen. Ben jij zo’n bedrijf? Neem dan contact met ons op. Alleen samen kunnen we de circulaire doelstellingen behalen!

De voordelen