Afval scheiden als gemeente

Minder restafval in jouw gemeente

Duurzaam afvalmanagement kan enkel worden gerealiseerd als meerdere partijen in de keten samenwerken. We bereiken de circulaire economie als we producten ontwerpen om hergebruikt te worden, we retourlogistiek inzetten om stromen in te zamelen, we per gebied één kraakperswagen één stroom laten ophalen en we sociale werkplaatsen, start-ups, pakketbezorgers en cityhubs optimaal benutten. Om dit te bereiken is ketenregie nodig en dat is precies hetgeen wat het Seenons platform faciliteert. We brengen innovatieve partijen bij elkaar en bieden ze kansen op het gebied van logistiek en verwerking.

Zo werkt Seenons

Seenons is een platform dat de gehele waardeketen van afval-ontdoeners, logistieke partijen en verwerkers samenbrengt. 
Ons data-gedreven platform koppelt afvalstromen aan logistieke partijen, die deze afvalstromen transporteren naar de door ons geselecteerde verwerker. Ons algoritme optimaliseert de logistiek en verwerking van reststromen, zodat de meest duurzame en efficiënte optie geselecteerd wordt. Wij kunnen objectief deze keuzes maken omdat wij zelf geen wagens en wielen hebben, waardoor we niet “biased” zijn richting onze eigen inzamelmiddelen of verwerkingscapaciteit. 

Flexibel en innovatief samenwerken

Eenvoudig op- en afschalen van stromen. 
Er worden telkens nieuwe stromen aan het platform toegevoegd. Daarnaast kunnen op termijn bepaalde stromen worden geëlimineerd door afvalpreventie.

Co-creërend op zoek naar nieuwe samenwerkingen. 
Samen onderzoeken welke partijen/innovaties relevant zijn voor jouw instantie.

Impactkompas. 
Mogelijkheid om te kiezen naar welke van de drie pijlers van de roadmap richting duurzaamheid (CO2, circulair en sociaal) de focus (en dus de afvalstromen) gaat.

Zo doen we dat met Gemeente Amsterdam

Samen met Textiel race, Pantar, Wieland textiles en gemeente Amsterdam halen wij een half jaar lang textiel op bij bewoners in het stadsdeel centrum Amsterdam. Pantar zorgt voor het ophalen en wegbrengen van het textiel naar Wieland textiles. Seenons zorgt voor de optimale route. Op deze manier werken wij samen om de circulaire textielketen te realiseren. 

Previous
Next

Deze gemeentes doen al mee

Op zoek naar meer informatie?